ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-19"
วันที่ 14 มกราคม  25564 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้าและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-19" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และจังหวัดเชียงราย ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65  ประจำปี พ.ศ.2564  ตามแนวทางของ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,20:28   อ่าน 189 ครั้ง