ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
             วันที่ 29-30  ธันวาคม 2563  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โดยว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปลอดสารเสพติดคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 16 ครั้ง