ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งได้รับการนิเทศติดตามการทำงานของกลุ่มบริหารงานต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้รับคำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ต่อไป
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,15:26   อ่าน 132 ครั้ง