ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน
        โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • หลักฐานการสมัคร  
  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
            วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น.
  • การมอบตัวนักเรียน
            วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 224 ครั้ง