ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบความเจริญก้าวหน้า แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา หรือแก้ปัญหานักเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ นายกสมาคมครูกับผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,16:16   อ่าน 171 ครั้ง