ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน 2562
           โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการเดินเท้าขึ้นไปสักการะพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อการเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน และเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนความรักต่อครูที่มีต่อศิษย์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปี หลังจากพิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,17:37   อ่าน 228 ครั้ง