ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2562    เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน  ได้รับทราบความเจริญก้าวหน้า  แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน  บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา  หรือแก้ปัญหานักเรียน


โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,11:19   อ่าน 200 ครั้ง