ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
                   โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ภายในงานมีการให้โอวาทของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ทั้งนี้ยังมีการผูกข้อมือจากคณะครู นักเรียนมีการแสดงต่างๆของรุ่นน้องให้กับรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2562,11:47   อ่าน 268 ครั้ง