ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
               โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระหว่าง วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือน้ำตกขุนแจ ลูกเสือและยุวกาชาดจะได้ฝึกความอดทนด้วยการเดินทางไกล และทำกิจกรรมในแต่ละฐาน ซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะ กระบวนการ และความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,07:53   อ่าน 376 ครั้ง