ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สานสัมพันธ์น้องพี่ ไทยสังคม
                 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน สานสัมพันธ์น้องพี่ ไทยสังคม โดยมีนายบัญชา จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาในกลุ่มนักเรียนที่เน้นด้านการใช้ภาษาไทยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ ระดับชั้นม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 88 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม 80 พรรษารัชมังคลานุสรณ์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 296 ครั้ง