ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบความเจริญก้าวหน้า แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา หรือแก้ปัญหานักเรียนเมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงอาหาร โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,15:00   อ่าน 254 ครั้ง