ข่าวประชาสัมพันธ์
กษิณา ปราชญ์ปรีชา มุฑิตาจารย์
                "28 กันยา กษิณา ปราชญ์ปรีชา มุฑิตาจารย์"  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม นำโดยว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ  รองผู้อำนวยการปรีชา จันทะสินธุ์  คุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 80 พรรษารัชมังคลานุสรณ์โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2561,15:57   อ่าน 213 ครั้ง