ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561
                 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้เข้าร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย ทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ มีความรู้รู้ประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมอีกด้วย โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารแต่ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 58 นาย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,12:27   อ่าน 204 ครั้ง