ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอมลธีรา นวลยิ่ง นักเรียนชั้นม.6/1
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา2564
ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (ทุนรัฐบาลจีน CSC)
ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี ตลอดระยะเวลา4ปี คณะภาษาจีน
สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน             		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,10:59   อ่าน 523 ครั้ง