ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้มอบเงินทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน
วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นายสัญญา ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้มอบเงินทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ซึ่งทุนเสมอภาคนี้ เป็นทุนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน และเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับมอบทุนเสมอภาคได้แก่
1. เด็กหญิงสุชาวดี สมสำเนียง ม.1/1
2. เด็กหญิงอภิชญา จะตอ ม.1/1
3. เด็กชายฐิติศักดิ์ พิษสารแก้ว ม.1/2
4. เด็กชายธนพนธ์ กันทิยะ ม.1/3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,21:30   อ่าน 126 ครั้ง