ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันปิยมหาราช
วัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565
นายสัญญา ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มอบหมายให้ นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ว่าที่การอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2565,14:05   อ่าน 115 ครั้ง