ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงาน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
นายสัญญา ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มอบหมายให้ นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงาน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ว่าที่การอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2565,13:53   อ่าน 120 ครั้ง