ภาพกิจกรรม
"ประเพณีพาน้องขึ้นม่อน" ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดกิจกรรม "ประเพณีพาน้องขึ้นม่อน" ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสถาบัน พร้อมทั้งเป็นการสักการะพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายเพื่อเป็นศิริมงคล ทั้งนี้ได้มีพิธีรับมอบเข็มกลัดตราสัญลักษณ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนให้กับนักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,09:26   อ่าน 19 ครั้ง