ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565
นายสัญญา ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจย์ดีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ได้ร่วมต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเตรียมรับเสด็จ ฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องเกียรติยศ ๖๐ ปี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,13:02   อ่าน 20 ครั้ง