รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
139 หมู่ 6   ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
เบอร์โทรศัพท์ 053-789302 / 084-3780636
Email : maejadee@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :