ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพักนักเรียนชายร่มสัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 203,000 บาท (งบบริจ
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :