ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุดชุมชน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2551
งบประมาณ : 405,000 บาท (งบบริจ
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :