ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 80 พรรษา ราชมังคลานุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526 (ปรับปรุง
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :