ลูกจ้างประจำ

นายบุญธรรม ยอดกันตี
ช่างไฟฟ้าชั้น 3

นายสะอาด ฝอยทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 2