ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานการเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.48 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการใบรังรองความประพฤติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.09 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการยืมหนังสือ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.76 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.64 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.55 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.99 KB