ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมคว้ารางวัลระดับชาติ
คำสั่งโรงเรียนแจ้งครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 006 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มนักเรียนสนใจพิเศษ (ห้องเรียนคณิตศาสตร์) 14 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 005 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติงาน 14 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 004 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบโซลาเซลล์ 14 ม.ค. 65
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ